Bảng giá tòa T3 – Ancora Lương yên – Sun Grand City

** Bảng giá trực tiếp từ CĐT cập nhật ngày 27/9/2017

t31

toa-t3