Bảng giá tòa T3 – Ancora Lương yên – Sun Grand City

** Bảng giá trực tiếp từ CĐT cập nhật ngày 28/12/2016

banghangt3

toa-t3

t3g