Bảng giá tòa T3 – Ancora Lương yên – Sun Grand City

** Bảng giá trực tiếp từ CĐT cập nhật ngày 1/8/2017

banghangt3

toa-t3

t3g